Autopark

AutoPark, utvecklat av CP Parkeringssystemer, är ett banbrytande parkeringssystem som använder ANPR-kamerateknik för att erbjuda en bomfri och automatiserad parkeringsupplevelse. Med fokus på användarvänlighet eliminerar detta system behovet av biljetter och manuell betalning, vilket möjliggör ett smidigt trafikflöde och minskade underhållskostnader. AutoPark erbjuder flexibla betalningsalternativ via en onlineportal eller mobilappen EasyPark, vilket förbättrar både användarupplevelsen och effektiviteten för parkeringsanläggningar. AutoPark är den optimala lösningen för en problemfri och effektiv parkering.

Visar alla 5 resultat

AutoPark: Innovativ Parkeringsteknologi för Framtiden

AutoPark, en avancerad lösning från CP Parkeringssystemer, står i framkant för innovation inom parkeringsbranschen. Detta system, som använder intelligent kameralösning utan behov av bommar eller parkeringsvakter, revolutionerar sättet på vilket parkeringsplatser hanteras och utnyttjas. Genom att förena banbrytande teknologi med enastående service, omdefinierar AutoPark användarupplevelsen och effektiviteten för parkeringsanläggningar.

Huvudegenskaper

  • ANPR-kamerateknik: Användning av Automatic Number Plate Recognition (ANPR) för att identifiera och registrera fordon vid in- och utpassering.
  • Automatiserad process: Eliminerar behovet av fysiska biljetter och manuell betalning vid parkeringsautomater.
  • Flexibla betalningsalternativ: Möjliggör betalning genom flera kanaler, inklusive onlineportal och mobilappar som EasyPark.

Problemfri Användarupplevelse

AutoPark är utformat för att maximera bekvämligheten för användaren genom att erbjuda en problemfri parkeringsupplevelse. Systemet tar bort traditionella hinder såsom biljettköp och manuell betalning, vilket bidrar till en snabbare och smidigare process för både in- och utpassering.

Reducerade Driftskostnader

Genom att avstå från mekaniska komponenter som bommar, minimerar AutoPark risken för mekaniska fel, olyckor och skadegörelse. Detta leder till avsevärt lägre underhållskostnader och ökad driftsäkerhet för parkeringsanläggningar.

Flexibla Betalningslösningar

Användare av AutoPark har tillgång till en rad bekväma betalningsalternativ. De kan välja att betala online via självbetjäningsportalen mitcp.dk eller använda den populära appen EasyPark för att hantera betalningar direkt från sin smartphone. Dessa alternativ erbjuder ökad flexibilitet och minskar behovet av fysiska interaktioner vid betalningsautomater.

Förbättrat Trafikflöde

AutoPark underlättar ett smidigt trafikflöde in och ut från parkeringsområden, vilket är särskilt fördelaktigt under perioder av hög trafikintensitet. Genom att avlägsna fysiska barriärer som bommar, minskar systemet köbildning och bidrar till en effektivare trafikstyrning.

Varför Välja AutoPark?

AutoPark står ut som den optimala lösningen för moderna parkeringsbehov, genom att erbjuda en kombination av teknologisk innovation, användarvänlighet och kostnadseffektivitet. För parkeringsanläggningar som strävar efter att förbättra sin service och effektivisera sin verksamhet, är AutoPark ett självklart val. Med sitt fokus på användarupplevelse, flexibilitet och driftsäkerhet, är AutoPark inte bara framtiden för parkering – det är lösningen för idag.

Visar alla 5 resultat