Publicerad den Lämna en kommentar

Bilbesiktning: Regler och Tips för en Smidig Process

Bil på besiktning

Att besikta bilen kan kännas som en tung process, särskilt om bilen inte klarar besiktningen och kräver dyra reparationer. Men, denna kontroll är avgörande för trafiksäkerheten.

Slutsiffran Bestämmer När Det Är Dags Att Besikta Bilen

Året är uppdelat i besiktningsmånader baserade på slutsiffran i bilens registreringsnummer. Detta avgör vilken månad bilen ska besiktas. Dock är det inte nödvändigt att besikta bilen exakt under denna månad. Besiktningsperioden sträcker sig från två månader före till två månader efter den angivna månaden.

Alla personbilar som används i trafik måste genomgå kontrollbesiktning. Nya bilar behöver dock inte besiktas förrän efter tre år, och därefter vartannat år tills de är fem år gamla. Därefter är det årlig besiktning som gäller.

Besiktningsregler för Äldre Fordon

För bilar som är 30 år eller äldre gäller andra regler. Dessa bilar behöver besiktas vartannat kalenderår från den senaste besiktningen. Bilar som är över 50 år gamla behöver generellt inte besiktas, förutsatt att de godkändes vid den senaste besiktningen och inte används yrkesmässigt.

Även släpfordon måste genomgå besiktning. Husvagnar och släpvagnar under 3 500 kilo ska besiktas senast fyra år efter första användningen och sedan vartannat år.

Vanliga Orsaker till Nedslag vid Bilbesiktning

Många fordon får anmärkningar vid besiktningen. Enligt Bilprovningen har nästan en tredjedel av alla personbilar så allvarliga fel att de kräver efterkontroll. Vanliga fel inkluderar trasiga glödlampor och kärvande bromsar, vilket kan undvikas genom regelbunden användning och underhåll av bromssystemet.

Åtgärda Fel Innan Bilbesiktning

Vissa fel kan leda till att fordonet blir underkänt utan krav på efterkontroll. Dessa fel måste åtgärdas, men fordonet behöver inte ombesiktas om samma fel inte finns vid nästa besiktning.

Efterkontroll vid Bilbesiktning

Fel som upptäcks vid besiktningen kan leda till krav på efterkontroll. Denna ska genomföras inom en månad för att undvika körförbud. Under denna tid får fordonet endast användas i nödfall. Efterkontrollen måste ske inom en månad för att undvika en helt ny besiktning.

Observera att bilar med körförbud endast får köras till verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, och endast om fordonet är påställt. Vid avställning krävs kontakt med försäkringsbolaget för tillfällig trafikförsäkring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *